Zon & gezondheid

Een bruine kleur, natuurlijke bescherming!
Een bruine kleur is eigenlijk niets anders dan een beschermingsreactie van de huid tegen zonnestralen. Een deel van het niet zichtbare zonlicht, de UV-stralen, zijn hiervoor verantwoordelijk. Raakt het UV-licht de huid, dan reageert als eerste de opperhuid met een beschermende verdikking. Het UV-B aandeel zorgt voor de indirecte diepere bruining. Daarnaast worden de pigmentcellen van onze huid geprikkeld, om de bruine kleurstof melanine te produceren. Het duurt enige dagen tot die "productie" op gang komt. Echter daarna is de donkere kleur van de huid een goede bescherming tegen de zon. Daarom is een bezoek aan de zonnestudio een goede voorbereiding op een vakantie naar zonnige oorden. Het UV-A licht zorgt voor het nakleuren van de reeds in de huid aanwezige melanine. Deze directe, oppervlakkige bruining treedt meteen op, houdt echter maar een kortere tijd. Door gedeeltelijk voorbruinen in de zonnestudio kan een bescherming van de huid bereikt worden die overeenkomt met beschermingsfactor 3-6.